Trang chủ > Về chúng tôi > Nhà máy sản xuất môi trường

Công ty TNHH TonTon quần áo thể thao

Văn phòng

Máy in phun in vùng

Máy in phun in Ấn

Nhiệt chuyển vùng

Truyền nhiệt

May vùng

Ngành may

Đóng gói

Bộ phận kỹ thuật

1. chúng tôi có thể làm cho thiết kế theo AI của bạn hoặc tập tin vectơ. Gửi cho chúng tôi của bạn giấy mô hình hay mẫu jersey nếu bạn muốn làm theo cách của riêng bạn